KOSGEB HOCASI

KOSGEB Nace Kodu Sorgulama 2020

03.02.2020
463
KOSGEB Nace Kodu Sorgulama 2020

KOSGEB Nace kodu sorgulama işlemleri, KOSGEB resmi internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Sorgulama işlemleri, KOSGEB desteğinin hangi sektörler için verildiğini göstermektedir. KOSGEB Nace kodu sorgulama, 2020 yılı itibariyle farklı sektörlere yönelik sunulmaktadır.

KOSGEB Nace kodu sorgulanırken, sistem üzerinden PDF formatında genel liste görüntülenebilmektedir. Genel liste içerisinde belirlenen kodlar ile hangi destek hizmetlerden yararlanmak mümkün olmaktadır.

KOSGEB Nace kodu pek çok farklı sektör ile hizmet verdiğini belirtmektedir.

Bu sektörler başlıkların altında çeşitlenmekte ve özelleşmektedir. Bu sektör başlıkları şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

 • Madencilik: B Kodu
 • İmalat: C Kodu
 • Elektrik, Gaz Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı: D Kodu
 • Su Temini, Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri: E Kodu
 • İnşaat: F Kodu
 • Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Kara Taşıtlarının Onarımı: G Kodu
 • Ulaştırma ve Depolama: H Kodu
 • Konaklama ve Yiyecek Faaliyetleri: I Kodu
 • Bilgi ve İletişim: J Kodu
 • Finans ve Sigorta Faaliyetleri: K Kodu
 • Mesleki Bilimsel ve Teknik Faaliyetler: M Kodu
 • İdari ve Destek Hizmetler Faaliyetleri: N Kodu
 • Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor: R Kodu
 • Diğer Hizmet Faaliyetleri: S Kodu

Bu başlıklar ile verilen destekler iki başlık ile değerlendirilmektedir. Nace Kodu olarak belirlenen; Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflandırması amacına yönelik olarak sunulan bir hizmet olmaktadır. Geleneksel girişimcilik ve İleri girişimcilik olarak iki şekilde sınıflandırılan bu hizmetler belirli tutarlarda hibe verilerek desteklenmektedir.

Geleneksel Girişimcilik Hibeleri Nelerdir?

Geleneksel Girişimcilik destekleri, daha düşük sermaye tutarları sunan destek hizmetleri kapsamaktadır. 2020 yılı itibariyle bu destek hizmetler sanayi sektöründen daha geniş bir sektör dağılımına hitap etmektedir.

Düşük bütçeli girişimcilik destek hizmetini içeren bu hibelerin tutarı maksimum 60.000 TL olarak bilinmektedir. Destek hizmetlerinin birinci basamağı olarak da bilinmektedir. Bir ileri basamak desteğini almak için başlangıç desteğinin alınmış olması gerekmektedir.

Sektör olarak herhangi bir değişim içermemekte olan hizmetler, sunulan proje kapsamında ne kadar sermayeye ihtiyaç duyulduğu ile ilgili olarak belirlenmektedir. Küçük projelerde İleri girişimcilik desteği alınmadan da hibe ödemeleri tamamlanabilmektedir.

İleri Girişimcilik Hibeleri Nelerdir?

İleri Girişimcilik destekleri, aynı sektörler için verilen bir hizmet olmakla birlikte ödenek tutarı sabit kalmamaktadır. Bu destek hibeler üç kategoride değerlendirilmekte ve 75.000 TL-225.000 TL tutarı arasında değişmektedir.

Sermaye tutarlarının belirleyici olmasında en önemli kriter projenin teknoloji düzeyinin belirlenmesidir. Düşük ve Orta Teknoloji Düzeyi için 75.000 TL hibe verilirken; Orta İleri Teknoloji olarak belirlenen projelerde 150.000 TL olarak hibe verildiği bilinmektedir. İleri Teknoloji düzeyi olarak belirlenen projeler için ise 225.000 TL tutarında hibe desteği sağlanabilmektedir.

İleri teknoloji düzeyi olarak belirlenen meslek gruplarının; ilaç, bilgi ve işlem, elektrik makineleri, haberleşme cihazları, uçak ve mesleki cihaz sanayileri içerisinde hizmet verdikleri bilinmektedir.

Orta teknoloji düzeyi olarak belirlenen meslek grupları ise; ana kimya, temizlik malzemeleri, boya vernik, lastik ürünleri, demir çelik dışı metal, makine, uçak hariç ulaşım araçlarına ilişkin hizmet vermeleri gerekli görülmektedir.

Düşük teknoloji düzeyi olarak belirlenen meslek gruplarının ise; gıda, tekstil, giyim, orman ürünleri, kağıt ürünleri, petrol ve kömür türevleri, çimento-kil, demir çelik, metal eşyalar gibi içerikleri barındırması gerekli kriterler arasında belirtilmektedir.

Nace Kodu Nasıl Öğrenilir?

Nace Kodu’nu öğrenmek için öncelikle SGK sicil numarasının öğrenilmesi gerekmektedir. Bu kod üzerinden numaranın ikinci hanesinin sonrasında gelen numaralardan 4 ya da 6 haneli bir kod oluşturulmaktadır.

Bu kodu öğrenmenin bir diğer yolu ise İstanbul Ticaret Odası kayıtlı üyeleri için sistemden otomatik şekilde tanımlama yapılmasıdır. Bu tanımlama yapılırken Sicil kayıtları sekmesi üzerinden arama yapılmaktadır. Firma detay başlığının içerisinde Nace koduna ulaşılabilmektedir.

KOSGEB Nace Kodu sorgulama, Vergi dairesi aracılığıyla ya da muhasebeciler aracılığıyla da teyit edilebilmektedir. Bu sayede doğru ve hatasız kodlara ulaşmak mümkün olabilmektedir.

Üst Nace Kodu Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?

Üst Nace Kodu sorgulama işlemleri, kişilerin destek alma hizmetleri için şart olarak belirlenmektedir. Bu kod, kişilerin destek hizmetlerinden yararlanıp yararlanmayacakları noktasında yasal kriter olması sebebiyle önem arz etmektedir.

Üst kod olarak belirlenen kodlar, harfler ile kategorize edilen kodlardır. Örneğin İmalat sektörünün C kodu ile belirlenmesinin karşısında en uygun olan alt başlığın numarası PDF olarak yayınlanan liste üzerinden bulunabilmektedir.

Örneğin yemek sektörü içerisinde çalışmak isteyen bir vatandaş için sunulan PDF listesinde İmalat olarak belirlenen satırın başında 10.85 numaralandırması bulunmaktadır. Yemek üretim işi içerisinde üst kod C 10.85 olarak belirlenmektedir.

Alt Nace Kodu Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?

Alt Nace Kodu sorgulama işlemleri, KOSGEB sistemi içerisinde bulunan Nace üst kodu ile yapılabilmektedir. Sigorta sicil numarası, Üst kodu, faaliyet yapılan meslek alanının belirlenmesi ile işlem kolaylıkla yapılabilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sistemi içerisinde KOSGEB girişim desteklerine yönelik arama sorgulama hizmetleri yapılmaktadır. Bu hizmetler kapsamında Nace Kodu Sorgulama Sayfası üzerinden işlemler sürdürülmektedir.

Sistem içerisinde şu bilgilerin girilmesi ile Nace koduna otomatik olarak ulaşılabilmektedir:

 • Nace Faaliyet Adı
 • Nace Faaliyet Kodu
 • Faaliyet Kapsamı
 • Kapsam Dışında Kalanlar
 • Meslek Grubu Tanımı

Bu bilgilerin verilmesi ile ortaya çıkan kodun toplamda 6 haneli olması gerekmektedir. 6 hane içerisinde aralarına nokta konularak kodun doğru yazımına ulaşılabilmektedir. Eğer tüm bu bilgilere rağmen herhangi bir koda ulaşılamıyorsa başvuru yapılan sektörün desteklenmediği söylenebilmektedir.

Bazı durumlarda, sektörün desteklenmesine rağmen sistem üzerinde oluşan arızalar nedeniyle herhangi bir sonuç paylaşılamayabilir. Bu gibi durumlarda yetkili birimlere mail yoluyla ulaşılması önerilmektedir.

KOSGEB Desteklerinden Nasıl Yararlanılır?

KOSGEB destek verilmesinin şartları, başvuru yapanlara yönelik sunulan adımlardır. Destek hizmetlerinin yerine getirilmesi için şu aşamaların takip edilmesi gerekmektedir:

 • Uygulamalı girişimcilik eğitimi olarak belirlenen kursun başarılı bir biçimde tamamlanması ve sertifika alınmış olması
 • Kurulacak işletmenin hangi mekana kurulacağının belirlenmesi, fiziksel şartların sağlanmış olması
 • KOSGEB sisteminin veri tabanına kayıt oluşturulması ve sistem üzerinden koda sahip olunması
 • KOSGEB beyannamesinin sistem tarafından doldurularak imzalı bir biçimde ilgili birimlere teslim edilmesi
 • Yapılacak işin proje haline getirilerek sunulması, bu proje sisteminin geçerli olacak bir biçimde kabul görülmesi
 • Sunulan projenin incelemeler yapılarak kabul alınması, olumlu görüşler ile onaylandığının tespit edilmesi
 • Kurul desteklerinin verilmesinin akabinde sermayenin temin edilme süreçlerinin başlatılması
 • Sermayenin temin edilmesine yönelik bir form doldurularak ilgili birimlere teslim edilmesi
 • Projeye yönelik bütçe durumunun hesaplanması ve uygun görülen miktarın temin edilmesi

Tüm bu adımların içerisinde KOSGEB Nace kodu sorgulama, birinci adım öncesinde yapılacak işlem olarak belirtilmektedir. Bu işlem, destek hizmetlerinden yararlanıp yararlanılamayacağının kesinleşmesini sağlamaktadır.

Kodun karşılığında herhangi bir meslek grubunun bulunmaması, bu işletmenin devlet tarafından desteğe uygun olmadığı anlamına gelmektedir. Bu durumda herhangi bir finansman sağlanmamaktadır. Projelendirme süreçlerinin de başlamasına bu işletmeler için gerek görülmemektedir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Site bilgilendirme amaçlı olup, süreçlerle ilgili oluşabilecek değişikliklerden sorumlu değildir.