KOSGEB HOCASI

KOSGEB Mali Bilanço Toplamı Nedir?

26.02.2020
466
KOSGEB Mali Bilanço Toplamı Nedir?

KOSGEB mali bilanço toplam değeri, KOSGEB sistemine giriş yaparken belirtilmesi gereken bir değer olarak bilinmektedir. Bu değer, firmaların yıllık belirli giderlerin hesaplanması ile elde edilmektedir. KOSGEB mali bilanço toplamı, sisteme giriş yapılan yıldan bir önceki yılın verilerini içermektedir.

KOSGEB mali bilanço değeri iki şekilde hesaplanan değer olarak veri girişi yapanların karşısına çıkmaktadır. Bilanço usulüne göre defter tutanlar ve işletme defteri usulüne göre defter tutanlar olarak iki kategoriyi oluşturmaktadır.

Bilanço usulüne göre defter tutanlar için KOSGEB mali bilanço toplamı hem aktif gelirlerin hem de pasif gelirlerin hesaplanması ile ortaya çıkmaktadır. Bu minvalde daha kolay bir hesaplama işlemi olduğu bilinmektedir.

İşletme defteri usulüne göre defter tutanların hesaplaması ile daha fazla değişken ile neticelendirilmektedir. Bu hesaplama, muhasebe yetkilileri tarafından yapılabildiği gibi şu şekilde de yapılabilmektedir: Gider bölümü+kar/ Gider bölümü-zarar

Bu iki hesaplama, firma türlerine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bunun yanı sıra yeni kurulmuş işletmelerde de bu hesaplamanın yapılmayacağı bilinmektedir. Çünkü mali bilanço olarak bilinen tutarların bir yıl süreyle hesaplanması gerekmektedir.

Yıllık İş Birim Maliyeti Nedir?

Yıllık İş Birim Maliyeti olarak bilinen değer, iş yerinde tam zamanlı olarak çalışan personeller üzerinden hesaplanmaktadır. KOBİ beyannamesi içerisinde gerekli görülen bu değer, personellerin çalışma zamanlamasına göre değişkenlik göstermektedir.

Tam zamanlı olarak çalışan personel sayısı 1 rakamı ile çarpılmaktadır. Yarı zamanlı çalışanların sayısı ise 0,5 ile çarpılmaktadır. Bunların dışında mevsimlik çalışan kişilerin hesaplaması da ne kadar çalıştıklarına göre belirlenmektedir. Örneğin yılda 3 ay çalışan kişilerin 0,25 gibi bir oranla çarpılması gerekmektedir.

Yıllık İş Birim Maliyeti (YİB) hesaplaması yapılırken değerlendirmeye alınan personeller; işyeri sahipleri ve yöneticiler, aile bireylerinden yardımcı olmak için çalışanlar, diğer personeller olarak sınıflandırılmaktadır. Tüm bu personeller içerisinde önemli olan çalışma zamanları olmaktadır.

VERBİS Sistemi Üzerinden Veri Girişi Nasıl Yapılır?

VERBİS Sistemi üzerinden veri girişi yapma, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi olarak ifade edilmektedir. Kişisel pek çok bilginin girişi yapıldığı için sistem üzerinden kişisel verilerin korunmasına yönelik hassasiyet gösterilmektedir.

Yıllık iş birimi, mali bilanço değerleri gibi değerler de bu sistem üzerinden işlenmektedir. Kişisel veriler olması sebebiyle, gizliliği konusunda hassasiyet içeren bir konu olarak işlenmektedir.

Bu sistem üzerinden verilerin kimlerin sorumluluğunda olduğu belirlenmektedir. Dolayısıyla, herhangi bir bilgi çıkışında da sorumluluk ilgili kişilere yöneltilmektedir. Bu sebeple güven ortamı kullanıcılar için sunulmaktadır.

VERBİS Sistemi, tüm gerçek ve tüzel kişilere yönelik kullanıma açık bir sistemdir. Kullanılması zorunlu tutulmaktadır. Kişisel verilerin güvenliği sebebiyle sisteme girişler profil üzerinden sağlanmaktadır.

VERBİS Sistemi içerisinde şu bilgilerin girişine yönelik bölümler bulunmaktadır:

 • Nüfus cüzdanı bilgileri
 • Kayıtlı iletişim adresleri
 • İkametgâh bilgileri
 • Özlük haklarına ilişkin bilgiler
 • Irk ve etnik kökene ilişkin bilgiler

VERBİS Sisteminde Zorunlu Kayıt Sorumluları Kimlerdir?

VERBİS Sisteminde kayıt sorumlusu olan kişiler, veri girişini yapıp bu verilerden sorumlu olan kişiler olarak bilinmektedir. Fakat farklı kategorilerde değerlendirilebilmektedir. Bilinen veri sorumluları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Yıllık toplam çalışanların sayısının 50 ve üzerinde olması gerekmektedir.
 • Yıllık mali bilanço toplam tutarının 25.000 TL üzerinde olması gerekmektedir.
 • Yurtdışında yaşamakta olmaları gerekmektedir.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında olmaları gerekmektedir.

Bu veri sorumluları, sistem üzerinde pek çok veri girişine sahip oldukları için profil oluşturmaları gerekmektedir. Bu profiller, hangi verilerin kime ait olduğunu temsil etmektedir. Bu sebeple kişiye özel olarak kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılmaktadır.

Veri sorumlusu olarak belirlenen kişilerin yurt dışında yaşamaları halinde veri sorumlusu temsilcisi seçilerek işlemlerini sürdürebilmektedir. Fakat işlemlerini bizzat yürütmek isteyen kişiler için herhangi bir temsilci olmadan da işlem yapmaları mümkün olmaktadır.

KOSGEB Mali bilanço toplamı hesaplanırken de veri girişlerinin VERBİS sistemine işlenmesi gerekmektedir. Bu sistemler, şirket üzerine tanımlı olan şahıslar üzerinden kontrolü sağlanan verilerdir. Bunun yanı sıra yıllık iş birim maliyeti gibi verilerin de girişinin yapılması mümkün olmaktadır.

 VERBİS Sisteminde İstenen Belgeler Nelerdir?

VERBİS Sistemine veri girişi yapılırken istenen belgeler, kişilerin güvenliğinin sağlanması açısından önemli olmaktadır. Bilinen bu belgeler şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Veri sorumlusu olarak bilinen kişilerin kimlik bilgileri
 • Kişisel veri olarak işlenen bilgilerin hangi amaçla işleneceğine yönelik bilgiler
 • Verilerin hangi kategoriler üzerinde işlendiği ve neden bu kategorilerde işlendiğine yönelik bilgi
 • Kişisel verilerin kimlere yönelik işlenebileceği, kimlerin erişim sağlayabileceği
 • Yabancı ülkelere aktarım yapılacak verilerin çeşitleri
 • Kişisel verilerin kullanımına yönelik güvenlik, erişimin kimlere kapatıldığı
 • Girişi yapılan verilerin ne kadar süre zarfında sistem içerisinde erişebilir olduğu

Bu bilgiler, kişilerin hangi verileri işlediklerine göre değişiklik göstermektedir. Bunun yanı sıra verilerin hangi amaçla neden sisteme yüklendiği gibi bilgilerin de belirtilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler, verileri kısıtlamakta olup herkesin istediği gibi veri değişikliği yapmasını engellemektedir.

VERBİS Kayıtlarında İstisnalar Nelerdir?

VERBİS Sisteminde istisna izinli kişiler, devlet tarafından belirlenmiş olup farklı özel durumlara göre belirlenmektedir. Bu kişilerin belirlenen sıralaması şu şekilde yapılmaktadır:

 • Otomatik olmayan yolları kullanarak veri girişi yapan kişiler
 • Noterler
 • Dernek ve vakıf olarak kabul görmüş kurumlar
 • Avukatlar
 • Siyasi partiler
 • Serbest Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
 • Gümrük Müşavirleri
 • Arabulucular
 • Çalışan sayısı 50 kişiden az olan işletmeler
 • Yıllık mali bilanço toplamı 25.000 TL tutarından az olan işletmeler
 • Nitelikli kişisel veri işleme gereği olmayanlar

Bu kişiler açıklanan son kanun ile veri girişi sorumluluğundan muaf tutulmaktadırlar. Bu kişilerin resmi süreçlerde takibi yapılmasının yanı sıra veri kaydı oluşturmaları zorunluluk olarak gösterilmemektedir.

VERBİS Kayıt Yaptırımları Nelerdir?

VERBİS Sistemine kayıt yaptırmayanlara yönelik yaptırımlar, para yaptırımıyla başlamaktadır. Bu yaptırım süresi minimum olarak 20.000 TL tutarından başlamaktadır. En fazla tutar ise 1.000.000 TL olarak belirlenmektedir.

Sistem üzerinden kayıt yaptırma işlemlerinde kişilerin karşılaştıkları zorlu süreçlere yönelik bir takım kolaylıklar sunulmaktadır. Bu kolaylıkların başında 7 iş günü sınırı bulunmaktadır. Herhangi bir problemle karşılaşıldığı durumlarda kişilerin en fazla 7 iş günü içerisinde ilgili kurumlara başvuruda bulunmalarına izin verilmektedir.

VERBİS sistemi üzerinden yatırımlar para cezasıyla sınırlı kalmamaktadır. Uzun süre yapılmayan veri girişlerine yönelik hapsi cezası uygulaması da bulunmaktadır. Fakat bu durum son yaptırım olarak belirlenmektedir.

KOSGEB Mali bilanço toplamı da bu verilerin içerisinde yer almaktadır. Bu verinin girişinin de yıllık olarak yapılması gerekmektedir. Bu girişler bir önceki yıl için yapıldığı için 2019 yılının girişleri 2020 yılı itibariyle yapılabilmektedir.

Tüm bu veri girişlerinde veri sorumlusu olarak geçen kişilerin sorumlulukları bulunmaktadır. Örneğin bir firma verilerinin girilmemesi halinde şirket kurucusu ya da yöneticisi olan kişiler sorumlu tutulmaktadır.

Veri sorumlusu olarak bilinen kişilerin yurt dışında olması halinde veri sorumlusu temsilcisi olarak belirlenen kişiler kanun tarafından sınırlandırılmakta ve bu şekilde takip yapma zorunluluğu sunulmaktadır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Site bilgilendirme amaçlı olup, süreçlerle ilgili oluşabilecek değişikliklerden sorumlu değildir.