KOSGEB HOCASI

KOSGEB İş Planı Nasıl Hazırlanır?

27.01.2020
127
KOSGEB İş Planı Nasıl Hazırlanır?

KOSGEB iş planının hazırlanması için ücreti karşılığında bir uzmandan destek alınabileceği gibi, kişinin kendisinin de hazırlaması mümkündür. Ancak iş planının KOSGEB’in uygulamalı girişimcilik eğitiminde anlatıldığı gibi hazırlanması gerekmektedir. Başvuru esnasında iş planının reddedilmeyeceğinden emin olunmalıdır. KOSGEB yetkilileri, iş planının sunulmasını talep etmektedirler. KOSGEB iş planının boş haline ulaşabilmek için https://www.kosgeb.gov.tr adresine girilmelidir ve form indirilmelidir. İş planının boş hali ortalama 9 sayfadan oluşmaktadır ve 7 ayrı başlık bulunmaktadır. İşletme ile ilgili verilerin doldurulması ile beraber ortalama 25 ile 35 sayfa arasında bir iş planı elde edilebilmektedir. İş planını hazırlarken en çok önem verilmesi gereken noktalar; bilgilerin detaylı bir şekilde anlatılması ve doğru olarak aktarılmasıdır.

KOSGEB İş Planı Neden Hazırlanmalıdır?

KOSGEB iş planının gerekliliği; girişimcinin yol haritası olmasından kaynaklanmaktadır. Yeni iş kuracak olan girişimcilerin iş kurmadan önce ne zaman ve nasıl, hangi faaliyetleri göstermesi gerektiği iş planında belirtilmektedir. Dolayısı ile iş planı bir girişimci için yöntem ve kontrol aracı olarak kullanılmaktadır. İşletmesi ile ilgili bir strateji belirleyebilmesi, mali olarak ihtiyaçlarının ne kadar olduğunu görebilmesi, işi ile ilgili gerekli Pazar araştırmalarını ve planlamalarını yapabilmesi için iş planı gerekmektedir. Aynı zamanda KOSGEB’in vereceği destek tutarını kalem kalem görebilmesi için de gereklidir. KOSGEB girişimcilere net bir tutarda destek vermektedir. Yaklaşık bir tutar vermediği için işletmenin harcamalarını ayrı ayrı belirtmesi ve bunu detaylı bir şekilde iş planında anlatması gerekmektedir. İş planlarının güncelliklerini yitirmeyecek şekilde hazırlanması talep edilmektedir.

KOSGEB İş Planında İstenen Bilgiler Nelerdir?

KOSGEB iş planının bölümleri şunlardır:

 • İşletmenin faaliyet konusu ile beraber girişimcinin ana bilgileri belirtilmelidir.
 • Girişimcinin ve işletme ortaklarının kişisel bilgilerinin yazıldığı bölüm bulunmaktadır.
 • Üçüncü bölüm pazar ve pazarlama bilgilerinin yer aldığı kısımdır.
 • Üretim planı dördüncü bölümdedir.
 • Organizasyon şeması beşinci bölümde yer almalıdır.
 • Altıncı kısımda, finansal maliyetler ve bütçe bölümü bulunmalıdır.
 • Yedinci bölümde, işletmenin KOSGEB’ten talep edeceği destek tutarları kalem kalem belirtilmelidir.

KOSGEB İş Planında Girişimci Ana Bilgileri Nasıl Doldurulur?

KOSGEB iş planının birinci bölümünde, girişimcinin kendisini anlatması istenmektedir. Bu bölümün detaylı olması, iş planının değerlendirme sürecinde avantaj kazandırmaktadır. Girişimcinin daha önce hangi işler ile uğraştığı ve bu işlerden neden ayrıldığı ile ilgili bilgiler verilmelidir. Aynı zamanda KOSGEB’in verdiği uygulamalı girişimcilik eğitimini nerede aldıkları ve ne zaman bu eğitime katıldıkları da eklenmelidir. Seçilen iş fikrinin çıkış noktasının ne olduğu, bu fikrin nasıl geliştirildiği belirtilmelidir.

KOSGEB İş Planında Hangi Kişisel Bilgiler İstenmektedir?

İş planında belirtilmesi gereken kişisel bilgiler aşağıdadır:

 • Girişimcinin ve işletme ortaklarının kimlik bilgileri, eğitim bilgileri, katıldıkları sertifikalı eğitim programları ve fuarlar, hobileri, ilgi alanları yazılmalıdır.
 • Detaylı bir şekilde neden faaliyet gösterecekleri alanı ve destek için başvuru yaptıkları iş fikrini seçtiklerini açıklamalılardır.
 • İşletme ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlar yazılmalıdır.

KOSGEB İş Planında Pazar Bilgileri ve Pazarlama Bölümü Nasıl Hazırlanmalıdır?

İş planında Pazar bilgileri ve pazarlama kısmının nasıl doldurulacağı aşağıda açıklanmıştır:

 • İşletmenin pazardaki yerinin, cirosunun, sunduğu hizmet ve ürünlerinin tablo haline getirilerek KOSGEB iş planının üçüncü bölümüne yazılması gereklidir.
 • Pazar profili bir tablo halinde sunulmalıdır.
 • Rakip analizi yapılmalıdır ve bu analiz yapılırken SWOT analizine başvurulmalıdır. Rakipler ile hedef farklılıkları ve firmanın durumu ile ilgili değerlendirmeler belirtilmelidir.
 • Pazarlama satış hedefleri ve satılan ürünlerin fiyatları tablo haline getirilmelidir.
 • İşletmenin sektördeki yeri ile ilgili fırsat ve tespitlerine ilişkin SWOT analizi yapılmalıdır.
 • Beklenmedik durumlar oluştuğunda alınabilecek olan önlemler belirtilmelidir. İşletmede herhangi bir krizin vuku bulması durumunda, işletme zarar görmeden bu krizin nasıl aşılabileceği anlatılmalıdır.
 • Satılan ürünler ve hizmetler tanıtılmalıdır.
 • Satılan ürünlerin ve verilen hizmetlerin tutarları bir tablo halinde gösterilmelidir.
 • İşletmenin bulunduğu yer, bulunduğu bölge sebebi ile hedeflediği kitle ve neden o bölgenin seçildiği anlatılmalıdır.
 • Reklam ve tanıtım faaliyetleri anlatılmalıdır.
 • Müşteriye ulaşılan zaman aralıkları, satış yapılan saatler; ürün ve hizmet tanım planında yer almalıdır.

KOSGEB İş Planında Üretim Planı Bölümü Nasıl Oluşturulmalıdır?

İş planında üretim planı oluştururken izlenmesi gereken adımlar aşağıda verilmiştir:

 • Faaliyet gösterilen sektörün KOSGEB NACE kodu yazılmalıdır.
 • Müşterilerin hizmet sürecine hangi aşamada dahil olduğu ve hangi aşamada çıktığı belirtilmelidir. Ürünün hangi aşamalardan geçtiği ve müşteriye be zaman sunulduğu belirtilmelidir.
 • İşletmenin iş akışının bir şema haline getirilmesi ve iş planına eklenmesi istenmektedir.
 • Verilecek olan hizmetin üretiminde uyulması gereken yasal mevzuatlar var ise; bu bölüme yazılmalıdır. İş güvenliği, iş sağlığı gibi konularda uyulan yasal düzenlemeler yazılmalıdır.
 • Hukuki gereksinimlerin yanı sıra izin belgeleri, ruhsatlar ve yasal mevzuata uyulduğuna dair belgeler eklenmelidir.

KOSGEB İş Planında Organizasyon Şeması Nasıl Yapılmalıdır?

İş planındaki organizasyon şemasında bulunması gereken bölümler aşağıda sıralanmıştır:

 • Şema halinde ekipte bulunan pozisyonlar yazılmalıdır. İşletme sahibi, müdür, teknisyen, şef, usta başı, reklamcı, muhasebeci gibi pozisyonlar belirtilmelidir.
 • Organizasyon şemasında belirtilen personelin görev ve sorumlulukları açıklanmalıdır.
 • Görev tanımına göre istihdam edilecek olan personeller yazılmalıdır. Örnek vermek gerekir ise; mutfak bölümünde şef ihtiyacı olduğu veya paketleme bölümüne paketlemeci gerektiği gibi ihtiyaçlar yazılmalıdır.

KOSGEB İş Planında Finansal Maliyetler ve Bütçe Kısmı Nasıl Hazırlanmalıdır?

İş planında finansal maliyet ve bütçe bölümünün doldurulabilmesi için işletmenin muhasebecisinden yardım almak faydalı olabilmektedir. Bu bölüm ise aşağıdaki gibi doldurulmalıdır:

 • Başlangıç maliyeti ve diğer başlangıç giderleri bölümüne, işletmeye alınan ürünler seri numaraları ve tutarları ile beraber yazılmalıdır.
 • İşletmenin giderleri belirtilmelidir. Bu giderler sene sene kategorize edilmelidir ve her senenin gider oranı bir önceki seneye göre daha fazla olmalıdır.
 • 5 yıllık giderlerin yer aldığı bir tablo oluşturulmalıdır. Yatırım kredisi, öz kaynak, sabit yatırım toplamı, kredi faiz geri ödeme tutarları bu tabloda yer almalıdır.
 • 5 yıllık üretim satış hedefleri belirtilmelidir.
 • İşletmenin gelirleri ve giderleri dikkate alındığında; işletmenin kara geçtiği dönem belirtilmelidir. Örnek vermek gerekir ise; ürünlerin yarısı satıldıktan sonra veya otuz müşteri geldikten sonra kara geçiliyor ise bu belirtilmelidir.
 • Öz kaynaklardan ve diğer kaynaklardan alınan finansman desteklerinin nereden geldiği ve tutarları detaylı olarak yazılmalıdır.

İş Planında KOSGEB’ten Talep Edilecek Olan Destekler Nasıl Yazılmalıdır?

KOSGEB desteklerinin iş planında belirtilmesi aşağıdaki gibi olmalıdır:

 • İşletmeye yapılan harcamalar gider türü ve beli olmak üzere yazılmalıdır.
 • Kuruluş döneminde makine, teçhizat ve ofis donanım desteği için gider türü, makine ve teçhizatın yaşı, miktarı ve tahmini bedeli yazılmalıdır.
 • İşletme giderleri desteği kapsamında gider türü ve tahmini tutarı yazılmalıdır.
 • KOSGEB iş planında geri ödemeli olarak verilecek olan sabit yatırım desteği; gider türü, makine ve teçhizatın yaşı, miktarı ve tahmini bedeli başlıkları ile belirtilmelidir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Site bilgilendirme amaçlı olup, süreçlerle ilgili oluşabilecek değişikliklerden sorumlu değildir.