KOSGEB HOCASI

KOSGEB Hayvancılık Destekleri 2020

24.01.2020
746
KOSGEB Hayvancılık Destekleri 2020

2020 KOSGEB tarafından verilen hayvancılık hibe ve kredi desteği çalışmaları devam edecektir. Verilen hibe ve kredi desteklerinden yararlanmak isteyen çiftçilerin bazı şartları yerine getirmesi gereklidir. KOSGEB hayvancılık desteği kapsamında talep edilen şartların yerine getirilmesi halinde hayvancılık sektöründe; büyükbaş hayvandan koyuna, tarımsal alet ve malzemelerden sertifikalı tohumlara kadar destek sağlanacaktır.

2020 KOSGEB Hayvancılık Destekleri İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Devlet tarafından verilecek hayvancılık destekleri için gerekli koşullar şunlardır:

 • KOSGEB desteklerinden yararlanmak için, desteği alacak kişinin Türk vatandaşı olması gerekir.
 • Destek başvurusu yapacak kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gereklidir.
 • Başvuru sahibinin çiftçi kayıt sistemine kaydının bulunması gereklidir.
 • Bu destek paketlerinden yararlanmak için daha önceden diğer desteklerden faydalanılmamış olması gereklidir.

2020 Hayvancılık Destekleri Nasıldır?

2020 yılında hayvancılık destekleri geçen seneye oranla %37 oranında artış göstermektedir. Destek verilecek hayvanlar ve destekler şunlardır;

 • Buzağı desteklemesi
 • Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi
 • Sürü büyütme ve yenileme desteği
 • Dişi manda desteklemesi
 • Malak desteklemesi
 • Anaç koyun ve keçi desteklemesi
 • Düve alım desteği
 • Küçükbaş soy kütüğü desteklemesi
 • İpek böcekçiliği yetiştiriciliğinin desteklenmesi
 • Atik desteği
 • Sürü yöneticisi istihdam desteği
 • Programlı aşı ve küpe uygulamaları
 • Hastalıktan ari işletme desteklemeleri
 • Sürü büyütme ve yenileme desteği
 • Arı kovan desteklemesi
 • Besilik erkek sığır desteklemesi
 • Hastalıktan ari işletme desteklemeleri
 • Hayvan hastalığı tazminatı desteklemesi
 • Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin desteklenmesi
 • Damızlık ana arı desteklemesi hayvancılık desteklerinde çiftçiye verilen destekleme paketleri arasında yer alır.

Hayvancılık için Verilen Hibe Destekleri Nasıldır?

Hayvancılık için çiftçiye verilen hibe destekleri şunlardır:

 • Yem ezme makinesi
 • Yem karma makinesi
 • Hayvan tavayı
 • Hayvan tartısı
 • Buzağı kulübesi
 • Buzağı yemlikleri
 • Kaba yem depoları
 • Kültür balıkçılığı sabit yatırımları
 • Büyükbaş ahır ve ağıl projeleri
 • Küçükbaş ahır ve ağır projeleri
 • Hayvan fırçaları
 • Et ve et ürünleri işlenmesi ve pazarlanması tesisi
 • Hayvan kaşıyıcıları
 • Süt soğutma tankı
 • Hayvan havalandırma fanı
 • Süt ekipmanları
 • Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi için tesis
 • Tavuk yetiştiriciliği sabit yatırımları
 • Kaba yem depoları
 • Yatak durak demir seti
 • Hayvan yatağı
 • Yem ezme makinesi
 • Yem karma makinesi
 • Sürü yönetim sistemleri
 • Sürü sağım sistemleri
 • Padok demir seti
 • Yem kilit seti hibe kredi olarak çiftçiye verilmektedir.

KOSGEB Buzağı Desteği Nasıldır?

2020 KOSGEB buzağı desteği 81 ilde faaliyet gösteren ve hayvancılıkla uğraşan herkese sağlanmaktadır. KOSGEB buzağı desteğinde normal buzağılar için 350 TL, soy kütüğü sistemine kayıt ettirilmiş buzağılar için 500 TL ve döl kontrollü buzağılar için ilave olarak hayvan başına da verilecek destek tutarı 50 TL olacaktır.

Devlet tarafından sağlanacak buzağı desteklerinden faydalanmak için yerine getirilmesi gereken bazı koşullar bulunmaktadır. Örneğin; destek kapsamında sayılacak buzağının belirtilen tarihler arasında doğmuş olması gereklidir. Aynı zamanda buzağının doğduğu yerde kaydının bulunması gereklidir. Buzağının kayıt olduğu işletmede en az 120 gün bulunması, aşılarının yaptırılmış olması ve sistemdeki kayıtlarının güncel olması gereklidir. Aynı zamanda birinci dönem için kayıt yaptıran işletme sahipleri ikinci dönem için de başvuru yapabilirler.

Başvurular Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine yapılmalıdır. Buzağı desteği için başvurular:

 • Kooperatife kayıtlı olan buzağı sahipleri, üyesi bulundukları üst birliklerden,
 • Soy kütüğüne kayıtlı kişiler Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinden,
 • Hiçbir birliğe üye olmamış buzağı sahipleri ise İl veya İlçe Müdürlüklerine,
 • Diğer birlik üyeleri ise üyesi oldukları ve destek almak istedikleri birliklerden şahsen başvuru yapılmalıdır.

KOSGEB Süt Primi Desteği Nasıldır?

2020 KOSGEB süt primi desteği manda, keçi, inek gibi hayvanlardan elde edilen sütlerin soğutulmuş hale gelene kadarki uygulanan işlemlerin tamamını kapsamaktadır. Süt prim desteği devlet tarafından KOSGEB hayvancılık destekleri kapsamı altında verilmeye devam etmektedir. Bu başlık altına verilecek olan destek miktarları kişiye göre Bakanlık tarafından belirlenir.

2020 Malak Desteklemeleri Nasıldır?

KOSGEB malak desteklemeleri için ikinci dönem başvuru tarihleri 1 Haziran ve 1 Temmuz olarak belirtilmiştir. Bu tarihler arasında yapılacak başvurular sonucunda verilecek destekler hayvan başına 400 TL ödeme olarak yapılacaktır. İkinci dönemin başvuruları Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine yapılacaktır. Destek programlarından yararlanacak olan işletmeler malaklarını TÜRKVET’e kayıt ettirecekleri gibi 120 gün boyunca aynı işletme tarafından bakılmış olması da gereklidir.

Malakların düzenli olarak aşılarını yaptırmış olmaları da gereklidir. Malak destekleme programlarında %3 ve %5 oranında kesintiler mevcuttur. Soy kütüğüne kayıtlı olan malaklar için hayvan başına 400 TL ödeme yapılırken, bir baş malak için ise 150 TL tutarında ödeme desteği verilir. Ayrıca 4 ay ve üzerinde olan malakların destek ödemeleri 82 ili kapsamaktadır.

KOSGEB’in Verdiği Koyun Ve Keçi Hayvancılık Desteği Nasıldır?

2020 yılında koyun ve keçi desteği kapsamında hayvan başına 25 TL olarak destek ödemesi KOSGEB tarafından yapılacaktır. Daha önceki senelere göre destek paketleri 15-90 aylığı olarak tebliğ edilmişken yeni yayımlanan tebliğe göre keçi ve koyunlar için verilen desteklerin 15-120 aya çıkartıldığı bilinmektedir. Bu destek paketlerinden yararlanmak isteyen işletme sahipleri, üyeliğinin bulunduğu İl Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricilikleri Birlikleri’ne başvuru yapmalıdırlar.

Büyükbaş Hayvan Hibe Desteği Nasıldır?

2020 KOSGEB büyükbaş hayvan hibe desteği 30.000 TL olarak devam etmektedir. Tarım ve Hayvancılık alanında faaliyet gösteren girişimci kişilere bu hibe kredisi verilmektedir. Ancak devlet tarafından verilen bu 30.000 TL tutarındaki hibe kredisi büyükbaş hayvancılıkla uğraşmak isteyen girişimciler için yetersiz olmaktadır. Bu kapsamda yetiştirici girişimciler bankalardan hayvancılık kredisi başvurusu da yapabilirler.

Büyükbaş hayvancılık hibe başvurusu belirtilen tarihler arasında ilgili yerlere dilekçe ile yapılacaktır. Büyükbaş hayvanların aşıları ve küpeleri için hayvan başına 1,50 TL, küçükbaş aşı ve küpe uygulamaları için hayvan başına 1,00 TL ödeme yapılmaktadır.

2020 KOSGEB Arıcılık Destekleri Nasıldır?

KOSGEB 2020 yılında arıcılık desteği kapsamında arılı kovanın adet fiyatı 10 TL, ana arı adet fiyatı 15 TL, damızlık ana arının adet fiyatı ise 40 TL olarak açıklanmıştır. Bu miktarlara göre 2020 yılında arıcılıkla uğraşmak isteyen kişilere destek sunulacaktır. Bu destek paketlerinden yararlanmak için yetiştirici kişilerin 3 yıl boyunca arıcılık faaliyetlerini sürdürüyor olmaları gereklidir.

Dişi Manda Desteklemesi ve Ödeneği Nasıldır?

2020 dişi manda desteklemesi paketlerinden yararlanılması için öncelikle işletmelerin TÜRKVET’e kayıt yaptırmış olmaları zorunludur. TÜRKVET kaydı olmayan işletme sahipleri bu programlardan yararlanamayacaklardır. Dişi manda desteklemesi için ilk 5 ay boyunca aynı işletme tarafından süt ölçümlerinin yapılmış olması gerekirken buna ilave olarak da tüm şartlara uyum gösteren ve soy kütüğüne kayıtlı olan mandalar için 400 TL ödenek çıkartılmıştır.

İpek Böceği Destek Kredileri Nasıldır?

KOSGEB ipek böcekçiliği destek kredileri için kutu halinde satılan tohumların her biri için 70-75 TL arası, yaş koza için ise adet olarak 50-55 TL arası hibe desteği sağlanmaktadır. İpek böceği yetiştiricileri KOSGEB hayvancılık destekleri kapsamında kredilerden yararlanacaklardır.

Bu yetiştiriciler hibe desteği almak için belirtilen süreler içerisinde bağlı bulundukları İl veya İlçe Müdürlüklerine giderek şahsen yazılı olarak dilekçe ile müracaat etmelidirler. Verilen dilekçe ve başvurular Genel Müdürlük tarafından uygulama rehberinde belirlenecek ve yalnızca gerçekleştirildiği yılda geçerli sayılacaktır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Site bilgilendirme amaçlı olup, süreçlerle ilgili oluşabilecek değişikliklerden sorumlu değildir.