KOSGEB HOCASI

KOSGEB Genç Girişimci Desteği 2020

27.01.2020
307
KOSGEB Genç Girişimci Desteği 2020

2020 yılın KOSGEB tarafından genç girişimcilere destek sağlamaya devam edecektir. 2020 yılı içerisinde kendi iş yerini açmak isteyen gen girişimcilere hibe destekleri veya faizsiz kredi ve düşük faizli kredi destekleri sunulacaktır. KOSGEB genç girişimci desteği programlarından, kendini işini kurmak isteyen ve girişimcilik eğitimlerini tamamlayıp mevcut işletmesinde faaliyet gösteren genç girişimciler yararlanabilecektir.

2020 Girişimcilik Destek Programı Nasıldır?

2020 girişimcilik destek paketleri programı kapsamında 50.000 TL’ye kadar hibe kredi ve 100.000 TL’ye kadar faizsiz kredi verilmeye devam edecektir. Genç girişimcilere sağlanan bu destek programının amacı ekonominin kalkınmasını sağlamak ve ülkede baş gösteren istihdam sorunlarının önüne geçilmesi için çalışmalar yürütmektir. Girişimcilik destek programı neticesinde kurulacak ve faaliyet gösterecek işletmeler için girişimci kişilere finansman desteği sağlanacaktır.

Genç girişimcilere verilecek destek programı çerçevesinde verilebilecek toplam destek tutarı 150.000 olarak açıklanmıştır. 150.000 TL girişimci desteğinin 50.000 TL kadarı hibe, 100.000 TL kadarı da faizsiz ya da düşük faizli olarak kredi şeklinde sunulacaktır. Bu programdan yararlanmak ve kendi işini kurmak isteyen genç girişimci kimsenin ödemeye tabi olması için 32 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kurslarından başarı ile ayrılması gerekmektedir. Verilecek bu eğitimden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

KOSGEB genç girişimci desteklerini nace kodları üzerinden açıklamıştır. Nace kodlarına dâhil olan iş planı KOSGEB tarafından destek görecektir. Destekleme ödemeleri ile çeşitli alanlarda işletme kurulabilir ve genç girişimciler işlerinin patronu olabilirler.

KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Detayları Nasıldır?

2020 yılında KOSGEB tarafından girişimciliği geliştirmek amaçlı destek verilmeye devam etmektedir. Bu programın yürütülme amacı ise; girişimci kimsenin iş kurma, kurulacak olan iş faaliyetlerini eksiksiz ve doğru olarak yürütebilme becerisine sahip olmasını sağlamaktır. Ayrıca program dâhilinde genç girişimcilerin iş planlarını incelemek, iş alanında başarılı 43çalışmalar yürütmelerini sağlamak ve kurulacak işletme de yaşanacak olası problemlerde sorunları öncelemek hedeflenmiştir.

Girişimciliği geliştirme destek programı kapsamında; İleri girişimciler için 360.000 TL ve Geleneksek girişimciler için 60.000 TL tutarında destek sağlanacaktır. KOSGEB tarafından verilecek bu desteklerin hangi alanlar için geçerli olduğu nace kodları üzerinden belirtilmiştir. Genç girişimcileri destekleme programı bünyesinde; yeni genç girişimci programı, girişimcilik eğitimleri, İş Geliştirme Merkezi ve İş Planı ödüllerinin takdim edilmesi sayılabilir.

KOSGEB Genç Girişimci Destekleri Şartları Nelerdir?

2020 yılında KOSGEB’ten genç girişimcilere verilecek destek için aranan şartlar şu şekilde belirtilmiştir:

  • Başvuru yapan genç girişimci Türk uyruklu olmalıdır.
  • Girişimci genç kişinin 18 yaşını doldurmuş olması şarttır.
  • Başvuru işleminin onaylanması için KOSGEB tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin başarı ile sonlandırılmış ve sertifika alınmaya hak kazanılmış olunmalıdır.

KOSGEB, kendi iş yerini kurmak isteyen yeni girişimcilere ihtiyaç duyduğu finansal sermaye için destek sağlamaya devam etmektedir. Yukarıda belirtilen şartları ve KOSGEB’in talep ettiği belgeleri yerine getiren girişimci kişi hibe ve faizsiz kredi desteklerinden faydalanabilir.

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin Amacı Nedir?

KOSGEB tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin amacı ülke bazında girişimcilik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin ekonomiyi kalkındırması için ülkeye kazandırılması yönünde olmaktadır. Bu eğitim ile genç girişimci kişiler, iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olabilecekler, kendi iş planlarına yönelik projeler ile işletmeyi ileri taşıyabilecek donanıma yükselebileceklerdir.

Bu eğitimleri KOSGEB kuruluşu bizzat kendisi düzenler. 32 saatlik bu eğitimlerin ardından başarı elde eden kişiler sertifika almaya hak kazanacaklardır. KOSGEB genç girişimci desteği başvurusunun ön şartlarından birisi bu sertifikaya sahip olmaktır. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri herkesin katılımına açık olup bunun yanında da ücretsizidir.

2020 Endüstriyel Uygulama Destek Programı Nasıldır?

KOSGEB endüstriyel uygulama destek programları genç girişimci işletme sahipleri için 2020 yılında da hizmet kapsamında olan programlardandır. Programın amacı; üretimin sağlanması, üretim kalitesinin yükseliş göstermesi, üretim için yapılan harcamaların belli oranlarda azalması ve yeni iş fikirlerinin uygulanması için projelere destek verilmesini sağlamaktır.

2020 yılı içerisinde bu program için girişimcilere verilecek desteğin üst limiti 818.000 TL’ye kadar çıkartılmıştır. %75’e varan oranlarda, çalışanların gideri, yazılım, kira, makine ve teçhizat tasarlanması gibi konularda KOSGEB destek sağlamaya devam edecektir. Bu programdan işletmeler yalnıza bir kere faydalanabileceklerdir.

2020 KOSGEB Ar – Ge ve İnovasyon Destekleme Programı Nasıldır?

KOSGEB Ar – Ge ve İnovasyon destekleme programı genç girişimcilerin bilim ve teknoloji bazlı yeni iş fikirlerine finansman desteği sağlamayı amaçlar. Bilim ve teknoloji alanlarında tasarlanan projeler için hizmet, destek ya da ürün üretilmesine katkı sağlamak maksatlı KOSGEB tarafından destek programları yürütülmeye devam etmektedir. Bu destek programından yararlanmak isteyen girişimci kişilerin hazırladıkları proje taslakları ile kuruma başvuru yapmaları ve KOSGEB veri tabanına kayıt olmaları şarttır.

Bu işlemlerden sonra KOSGEB yetkilileri tarafından girişimcilerin sundukları projeler incelemeye alınacaklardır. Daha sonra projenin kayda değer bulunması halinde proje fikri bir üst basamağa taşınarak değerlendirme kuruluna gönderilecektir. Bu aşamada projenin kabul edilmesi ya da reddedilmesi tamamen değerlendirme kuruluna kalmış olacaktır. Projesi onaylanan girişimci bundan sonra veri tabanına kayıt olmalıdır.

2020 KOSGEB Stratejik Ürün Destekleme Programı Detayları Nasıldır?

KOSGEB 2020 Stratejik ürün destekleme programı kapsamında cari açığın azalması, Kobi işletmelerinin güven kazanması, ithalat gücü bulunan ürünlerin yerli ve milli olarak ülkeye kazandırılması, yerli girdi oranının arttırılması ve teknolojinin yaygınlaşması amaçlanmıştır. Bu program kapsamında ve de özellikle cari açığın azaltılması amacı ile ilgili verilecek olan desteklerin üst limiti 5.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Girişimcilerin projeyi tamamlaması için 3 yıl (36 ay) süre tanınmaktadır.

2020 Kobi Teknoyatırım Destek Programı Amacı Nedir?

KOSGEB tarafından düzenlenen Kobi Teknoyatırım destek programının amacı; araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda meydana getirilen yararlı ürünlerin ticari özellik kazanmasının sağlanması, ülkenin mevcut ekonomik durumu açısından değer teşkil etmesi ve yurt dışı pazarlarında ihraç edilebilmesi amacı ile oluşturulmuş teknolojik faaliyetlerin desteklenmesini sağlamaktır. Kurum tarafından desteklenen bu teknolojik faaliyetler, ülke ekonomisini kalkındırmak ve yurt dışı pazarlarında tercih edilen ürünleri meydana koymak maksatlı yürütülen girişimcilik faaliyetleridir.

KOSGEB tarafından Kobi Teknoyatırım destek programı için genç girişimcilere verilecek destek miktarı 2020 yılında 5.000.000 TL olarak açıklanmıştır. Bu destek paketi programından, KOSGEB ve diğer kurumlarca desteklenen, teknolojik ürün deneyim belgesi sahibi olan, patent ile koruma altında bulunan, araştırma enstitüleri tarafından yürütülen faaliyetler neticesinde ya da doktora çalışmalarında meydana getirilen ve çalışmalarının ilk örneklerin tamamlayabilmiş işletmeler yararlanabilecektir.

2020 KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri Nasıldır?

Laboratuvar hizmetleri işletmelerde meydana getirilen ürünlerin mevcut kalite standartlarına göre üretiminin sağlanması, aynı sektöre yurt dışında faaliyet gösteren firmalar ile girilen rekabette işletmeye destek sağlanabilmesi için ülke genelinde 9 ilde 11 laboratuvara destek verilmeye devam edilmektedir.

KOSGEB genç girişimci desteği mevzuatını inceleyerek bu destekten yararlanmak için başvuru yapılması gereklidir. Başvuru işlemi internet üzerinde bulunan formlar ile yapılabilir. Onay alan genç girişimci kişilere faaliyet gösterdikleri sektörde ya da yeni iş planları üzerinde KOSGEB tarafından finansman desteği sağlanacaktır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Site bilgilendirme amaçlı olup, süreçlerle ilgili oluşabilecek değişikliklerden sorumlu değildir.